กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีจัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สุขใจวันสงกรานต์”