การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (30พ.ค.62)