การประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี โรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2562