ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานการเงิน) (14มิ.ย.67)