ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานธุรการ (27ก.ค.66)