ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประจวบ มีแลบ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2562