คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีเข้าเยี่ยม และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยประกันสังคม