ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561