บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค ช่างต่อท่อ และผู้ช่วยช่าง (9ส.ค.66)