บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) และ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ) (13มี.ค.67)