บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์