ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอว