ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการชุดข้อเข่าเทียมชนิดรวมสารยึดกระดูก จำนวน 15 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562