ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Liraglutide 18 mg/3 ml solution for injection จำนวน 1,800 ด้าม