ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องขอยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)