ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน