ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคม ชั้น 4 จำนวน 14 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)