ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI) จำนวน 1 งาน