ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวนประมาณ 292,000 กิโลกรัม