ประกาศประกวดราคาซื้อยา Amino acids ๖๐ g/๑.๙๐๔ L + Dextrose ๑๓๕ g/๑.๙๐๔ L + Lipids ๕๔ g/๑.๙๐๔ L emulsion for infusion, ๑.๙๐๔ L จำนวน ๔๘๐ ถุง