ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g for injection จำนวน 15,561 ขวด