ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nilotinib 200 mg capsule (ครั้งที่ 2) จำนวน 2,165 เม็ด