ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเคลื่อนไหวได้ จำนวน 6 รายการ