ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง