ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Implantable Cardioverter Defibrillator With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 5 ชุด