ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงชนิดทำด้วยไทเทเนียม จำนวน ๓ รายการ