ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอวชนิดหัวสกรูหมุนได้ จำนวน 5 รายการ