ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High frequency) จำนวน 1 เครื่อง