ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจ จำนวน 2 รายการ