ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊สในเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (Blood gas,Lactate, Ca2+) จำนวน 63,000 รายงานผล