ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (22ต.ค.62)