ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Paclitaxel ๓๐๐ mg/๕๐ ml concentrate for solution for infusion, ๕๐ ml จำนวน ๗๕๐ ไวอัล