ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Octreotide 100 mcg/ 1 mL solution for injection, 1 mL จำนวน 8,500 แอมพูล