ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 10 เตียง