ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็นระหว่างผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง