ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนบรรจุท่อ ขนาด 0.64 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3,000 ท่อ