ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อตรวจวัดภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intracardiac Ultrasound) จำนวน 50 ชิ้น