ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการ Foldable intraocular lens (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้พร้อมสารสีเหลือง) จำนวน 1,800 ตัว