ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง