ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ