ประกาศผู้ชนะซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวได้ จำนวน 6 รายการ