ประกาศผู้ชนะซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศา จำนวน 1 ตู้