ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๑๐๐ ชิ้น (ครั้งที่ ๒)