ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลและโถงทางเดินภายในหอพักผู้ป่วยประกันสังคมชั้น 4 อาคารออร์โธปิดิกส์