ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบมีจอภาพชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง