ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (15ม.ค.63)