ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (9ม.ค.63)