ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบา(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) (22ก.พ.66)