ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (26ก.ค.66)