ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิดำเนินการเข้ารับจ้างบริหารบริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาลสระบุรี (17พ.ค.65)